Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: regenerovaná voda
Termín v slovenskom jazyku:

regenerovaná voda

Termín v anglickom jazyku:

reclaimed water

definícia termínu:
Definícia:
je komunálna odpadová voda, ktorá bola vyčistená v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 91/271/EHS a ktorá je výsledkom ďalšieho čistenia v zariadení na regeneráciu vody v súlade s oddielom 2 prílohy I k tomuto nariadeniu EP a Rady (EÚ) 2020/741.
Zdroj k definícii:
Dokument: 32020R0741  –  Právne predpisy EÚ
Info: čl. 3, ods. 4
Názov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 z 25. mája 2020 o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody
Link k definícii:

Kategórie: