Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zariadenie na regeneráciu vody
Termín v slovenskom jazyku:

zariadenie na regeneráciu vody

Termín v anglickom jazyku:

reclamation facility

definícia termínu:
Definícia:
je čistiareň komunálnych odpadových vôd alebo iné zariadenie, v ktorom sa ďalej čistí komunálna odpadová voda, ktorá je v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 91/271/EHS, s cieľom získať vodu, ktorá je vhodná na použitie uvedené v oddiele 1 prílohy I k nariadeniu EP a Rady (EÚ) 2020/741.
Zdroj k definícii:
Dokument: 32020R0741  –  Právne predpisy EÚ
Info: čl. 3, ods. 5
Názov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 z 25. mája 2020 o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody
Link k definícii:

Kategórie: