Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prírodný park
Termín v slovenskom jazyku:

prírodný park

Termín v anglickom jazyku:

nature park

definícia termínu:
Definícia:
je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami pozmenenými ľudskou činnosťou, ktoré tvoria biocentrá nadregionálneho významu, alebo ktoré sú dôležité pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu alebo biotopov druhov národného významu, môže vláda vyhlásiť za prírodný park.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 20a odsek 1
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: