Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ochrana prírodných procesov
Termín v slovenskom jazyku:

ochrana prírodných procesov

Termín v anglickom jazyku:

protection of natural processes

definícia termínu:
Definícia:
je súbor opatrení, ktorými sa obmedzuje a zakazuje vykonávanie činností, ktoré môžu narušiť prirodzený priebeh prírodných procesov, na takej rozlohe územia Slovenskej republiky, ktorá zabezpečí, že biologická rozmanitosť v podmienkach Slovenskej republiky nebude klesať.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno zn)
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: