Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: spracovanie elektroodpadu
Termín v slovenskom jazyku:

spracovanie elektroodpadu

Termín v anglickom jazyku:

treatment of WEEE

definícia termínu:
Definícia:
je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie nebezpečných látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 32 odsek 21
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: