ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: environmentálna gramotnosť
Termín v slovenskom jazyku:

environmentálna gramotnosť

Termín v anglickom jazyku:

environmental literacy

definícia termínu:
Definícia:
je osvojenie si poznatkov a zručností v oblastiach získavania informácií, výskumu, kritického myslenia, riešenia problémov a rozhodovania. Gramotný občan je schopný použiť naučené k budúcemu štúdiu, práci, vo voľnom čase, každodennom živote a pri celoživotnom vzdelávaní.
Zdroj k definícii:
Dokument: RKEVVaO  –  Strategické dokumenty
Info:
Názov: Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025
Link k definícii:

Kategórie: