Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prenosný zdroj
Termín v slovenskom jazyku:

prenosný zdroj

Termín v anglickom jazyku:

portable source

definícia termínu:
Definícia:
je stacionárny zdroj, ktorý má účelový charakter a na jednom mieste sa prevádzkuje dočasne, najviac 36 mesiacov, alebo technická jednotka, ktorá je súčasťou mobilného zdroja, vnášajúca emisie znečisťujúcej látky do ovzdušia, ak vnáša do ovzdušia iné emisie než emisie zo spaľovacieho motora podľa písmena l).
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §2 odsek 1 písmeno m)
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: