Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: odpadový plyn
Termín v slovenskom jazyku:

odpadový plyn

Termín v anglickom jazyku:

waste gas

definícia termínu:
Definícia:
je plyn, ktorý obsahuje znečisťujúce látky v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ak je odvádzaný zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja a vypúšťaný do ovzdušia podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona (č. 146/2023 o ochrane ovzdušia) ohraničeným organizovaným odvodom, napríklad komínom, výduchom alebo vypúšťaný zo zariadenia na obmedzovanie emisií okrem emisií z bezpečnostno-poistných odvodov, ak nie je ďalej ustanovené inak.
Zdroj k definícii:
Dokument: 248/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §2 písmeno a)
Názov: Vyhláška MŽP SR o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: