Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prchavá organická zlúčenina
Termín v slovenskom jazyku:

prchavá organická zlúčenina

Termín v anglickom jazyku:

volatile organic compound

definícia termínu:
Definícia:
je organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C (293,15 K) tlak pár 0,01 kPa a viac alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia vrátane frakcií kreozotu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 248/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §2 písmeno j)
Názov: Vyhláška MŽP SR o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: