Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: plynná znečisťujúca látka
Termín v slovenskom jazyku:

plynná znečisťujúca látka

Termín v anglickom jazyku:

gaseous pollutant

definícia termínu:
Definícia:
je plyn, para a aerosól znečisťujúcej látky, ktoré pri odbere reprezentatívnej vzorky prechádzajú za špecifikovaných podmienok predsadeným odlučovacím zariadením na oddelenie tuhých znečisťujúcich látok a vytvárajú merací signál alebo analytickú odozvu podľa metódy ich zisťovania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 248/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §5 odsek 2
Názov: Vyhláška MŽP SR o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: