Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: sekundárna znečisťujúca látka
Termín v slovenskom jazyku:

sekundárna znečisťujúca látka

Termín v anglickom jazyku:

secondary pollutant

definícia termínu:
Definícia:
je znečisťujúca látka, ktorá nie je priamo vnášaná do ovzdušia, ale ktorá vzniká reakciou vypúšťaných znečisťujúcich látok v ovzduší alebo reakciou znečisťujúcej látky s inou látkou v ovzduší alebo fotochemickým rozkladom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §2 odsek 1 písmeno g)
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: