Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: organická zlúčenina
Termín v slovenskom jazyku:

organická zlúčenina

Termín v anglickom jazyku:

organic compound

definícia termínu:
Definícia:
je zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej jeden atóm uhlíka a jeden alebo viac atómov vodíka, halogénu, kyslíka, síry, fosforu, kremíka alebo dusíka, okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 248/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §2 písmeno j)
Názov: Vyhláška MŽP SR o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: