Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: citlivý receptor
Termín v slovenskom jazyku:

citlivý receptor

Termín v anglickom jazyku:

sensitive receptor

definícia termínu:
Definícia:
je územie, ktoré si vyžaduje osobitnú pozornosť pri ochrane zdravia a životného prostredia; medzi citlivé receptory patria:
1. územie, kde ľudia žijú alebo pravidelne trávia čas, najmä obývané oblasti (obytné zóny, sídliská, ubytovacie zariadenia, ako sú hotely a ubytovne), zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, školské zariadenia, zariadenia na šport a rekreáciu, kúpeľné miesta,
2. citlivé ekosystémy a biotopy podľa osobitného predpisu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 248/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §2 písmeno l)
Názov: Vyhláška MŽP SR o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: