Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: tuhá znečisťujúca látka
Termín v slovenskom jazyku:

tuhá znečisťujúca látka

Termín v anglickom jazyku:

solid pollutant

definícia termínu:
Definícia:
sú častice znečisťujúcej látky ľubovoľného tvaru, štruktúry alebo hustoty rozptýlené v plynnej fáze, ktoré sa pri odbere reprezentatívnej vzorky zachytili na vstupnej strane filtra podľa požiadaviek príslušných technických noriem za špecifikovaných podmienok odlučovania a následne boli vysušené a zvážené za špecifikovaných podmienok podľa metódy zisťovania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 248/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §5 odsek 3
Názov: Vyhláška MŽP SR o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: