Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: batéria
Termín v slovenskom jazyku:

batéria

Termín v anglickom jazyku:

battery

definícia termínu:
Definícia:
je akékoľvek zariadenie dodávajúce elektrickú energiu vytváranú priamou premenou chemickej energie,
ktoré má vnútorný alebo vonkajší systém uskladňovania energie a pozostáva z jedného alebo viacerých nedobíjateľných alebo dobíjateľných batériových článkov, modulov alebo ich sád, a zahŕňa batériu, ktorá prešla prípravou
na opätovné použitie, prípravou na zmenu účelu, zmenou účelu alebo repasovaním.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 1
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: