Detail termínu: zálohovaný obal
Termín v slovenskom jazyku:

zálohovaný obal

Termín v anglickom jazyku:

deposit-subjected packaging

1. definícia termínu:
Definícia:
je obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len „záloh“), ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa
a) opakovane použiteľné obaly na nápoje,
b) obaly na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva a vlastností alebo množstva a zloženia nebezpečné pre životné prostredie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 52 odsek 9
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa opakovane použiteľné obaly na nápoje. (platnosť od 1.1.2022)
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 52 odsek 9
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: