Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: svahový pohyb
Termín v slovenskom jazyku:

svahový pohyb

Termín v anglickom jazyku:

slope movement

definícia termínu:
Definícia:
je geodynamický jav, počas ktorého dochádza k premiestňovaniu horninových hmôt po svahu účinkami gravitácie. Výsledkom svahového pohybu je svahová deformácia. Pod pojmom svahový pohyb rozumieme gravitačný pohyb horninových más z vyšších polôh do nižších na rozdiel od transportu hornín prenášaných snehom, ľadom, vodou alebo vetrom.
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Link k definícii:

Kategórie: