Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: batéria pre elektrické vozidlo
Termín v slovenskom jazyku:

batéria pre elektrické vozidlo

Termín v anglickom jazyku:

electric vehicle battery

definícia termínu:
Definícia:
je batéria, ktorá je osobitne určená na zabezpečenie elektrickej energie na pohon
hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie L, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 168/2013, a ktorá má
hmotnosť vyššiu ako 25 kg, alebo batéria, ktorá je osobitne určená na zabezpečenie elektrickej energie na pohon
hybridných alebo elektrických vozidiel kategórií M, N alebo O, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2018/858.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 14
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: