Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: uvedenie do prevádzky
Termín v slovenskom jazyku:

uvedenie do prevádzky

Termín v anglickom jazyku:

putting into service

definícia termínu:
Definícia:
je prvé použitie batérie v Únii na jej zamýšľaný účel bez toho, aby bola predtým uvedená
na trh.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 18
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: