Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: batéria predstavujúca riziko
Termín v slovenskom jazyku:

batéria predstavujúca riziko

Termín v anglickom jazyku:

battery presenting a risk

definícia termínu:
Definícia:
je batéria, ktorá môže mať negatívne účinky na ľudské zdravie alebo bezpečnosť osôb,
majetok alebo životné prostredie, a to v rozsahu, ktorý prekračuje rámec rizika považovaného za primerané a prijateľné vzhľadom na zamýšľaný účel batérie alebo v bežných a racionálne predvídateľných podmienkach používania
dotknutej batérie, ktoré zhŕňajú požiadavky na jej používanie a v príslušných prípadoch na jej uvedenie do
prevádzky, inštaláciu a údržbu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 20
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: