Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: nezávislý prevádzkovateľ
Termín v slovenskom jazyku:

nezávislý prevádzkovateľ

Termín v anglickom jazyku:

independent operator

definícia termínu:
Definícia:
je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je nezávislá od zhotoviteľa a výrobcu a priamo
alebo nepriamo sa podieľa na oprave, údržbe alebo zmene účelu batérií, pričom tento pojem zahŕňa prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom, subjekty vykonávajúce opravu, zhotovovanie alebo distribúciu opravárenského vybavenia, nástrojov alebo náhradných dielov, ako aj vydavateľov technických informácií, prevádzkovateľov
poskytujúcich inšpekčné a testovacie služby, prevádzkovateľov poskytujúcich odbornú prípravu pre montérov,
zhotoviteľov a opravárov vybavenia určeného pre vozidlá s pohonom na alternatívne palivá.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 23
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: