Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prístroj
Termín v slovenskom jazyku:

prístroj

Termín v anglickom jazyku:

appliance

1. definícia termínu:
Definícia:
je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 42 odsek 17
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je akékoľvek elektrické alebo elektronické vybavenie vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2012/19/EÚ, ktoré je alebo môže byť úplne alebo čiastočne napájané batériou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 26
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: