Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: príprava na zmenu účelu
Termín v slovenskom jazyku:

príprava na zmenu účelu

Termín v anglickom jazyku:

preparation for repurposing

definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek činnosť, ktorou sa odpadová batéria alebo jej časti pripravujú tak, aby sa
mohli použiť na iný účel alebo mali iné uplatnenie ako tie, na ktoré bola batéria pôvodne určená.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 30
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: