Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: repasovanie
Termín v slovenskom jazyku:

repasovanie

Termín v anglickom jazyku:

remanufacturing

definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek technická operácia súvisiaca s použitou batériou, ktorá zahŕňa demontáž a posúdenie
všetkých jej batériových článkov a modulov a použitie určitého počtu batériových článkov a modulov, ktoré sú
nové, použité alebo zhodnotené z odpadu, alebo komponentov batérie, ktorej cieľom je obnoviť kapacitu batérie
aspoň na 90 % pôvodnej menovitej kapacity, pri ktorej sa stav batérie všetkých jednotlivých batériových článkov
nelíši o viac ako 3 % a ktorej výsledkom je, že sa batéria používa na rovnaký účel alebo má to isté uplatnenie ako
tie, na ktoré bola pôvodne určená.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 32
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: