Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: harmonizovaná norma
Termín v slovenskom jazyku:

harmonizovaná norma

Termín v anglickom jazyku:

harmonised standard

1. definícia termínu:
Definícia:
je európska norma, ktorá bola prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov Únie. 96a)
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 75a odsek 11
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 35
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: