Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: náležitá starostlivosť v oblasti batérií
Termín v slovenskom jazyku:

náležitá starostlivosť v oblasti batérií

Termín v anglickom jazyku:

battery due diligence

definícia termínu:
Definícia:
sú povinnosti hospodárskeho subjektu, pokiaľ ide o jeho systém riadenia,
riadenie rizika, overovanie treťou stranou a dohľad vykonávaný notifikovanými osobami, ako aj zverejňovanie
informácií na účely identifikovania a riešenia skutočných a potenciálnych sociálnych a environmentálnych rizík
spojených so získavaním surovín a druhotných surovín potrebných na výrobu batérií, ich spracúvaním a obchodovaním s nimi, a to aj dodávateľmi v reťazci, ich dcérskymi spoločnosťami alebo subdodávateľmi, ako aj na účely
predchádzania uvedeným rizikám
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 42
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: