Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: výrobca
Termín v slovenskom jazyku:

výrobca

Termín v anglickom jazyku:

producer

definícia termínu:
Definícia:
je akýkoľvek zhotoviteľ, dovozca alebo distribútor alebo iná fyzická či právnická osoba, ktorá je bez
ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv uzavretých na diaľku buď:

a) usadená v členskom štáte a vyrába batérie pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo si dáva
batérie navrhovať alebo vyrábať a dodáva ich po prvý raz pod vlastným menom alebo ochrannou známkou,
vrátane batérií zabudovaných do prístrojov, ľahkých dopravných prostriedkov alebo ostatných vozidiel, a to na
území daného členského štátu

b) usadená v členskom štáte a na území tohto členského štátu ďalej predáva pod vlastným menom alebo
ochrannou známkou batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch
alebo ostatných vozidlách, ktoré zhotovujú iní, na ktorých nie je uvedené meno alebo ochranná známka týchto
iných zhotoviteľov

c) usadená v členskom štáte a v tomto členskom štáte prvýkrát v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva
batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, alebo

d) predáva batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných
vozidlách, a to formou zmlúv na diaľku priamo koncovým používateľom bez ohľadu na to, či sú súkromnými
domácnosťami, v členskom štáte, a je usadená v inom členskom štáte alebo v tretej krajine
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 47
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: