Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: splnomocnený zástupca pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu
Termín v slovenskom jazyku:

splnomocnený zástupca pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu

Termín v anglickom jazyku:

authorised representative for extended producer responsibility

definícia termínu:
Definícia:
je fyzická alebo právnická osoba usadená v členskom štáte, v ktorom výrobca uvádza batérie na trh a ktorý je iný ako členský štát, v ktorom je výrobca usadený,
a ktorého vymenoval výrobca v súlade s článkom 8a ods. 5 tretím pododsekom smernice 2008/98/ES na plnenie
povinností tohto výrobcu podľa kapitoly VIII tohto nariadenia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 48
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: