Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: dobrovoľné zberné miesto
Termín v slovenskom jazyku:

dobrovoľné zberné miesto

Termín v anglickom jazyku:

voluntary collection point

definícia termínu:
Definícia:
je akýkoľvek neziskový, komerčný alebo iný hospodársky podnik alebo verejný subjekt,
ktorý je z vlastnej iniciatívy zapojený do triedeného zberu odpadových prenosných batérií a odpadových LMT
batérií, ktoré vznikli ako odpad daným subjektom alebo inými koncovými používateľmi pred tým, ako sa tieto
batérie odovzdajú výrobcom, organizáciám zodpovednosti výrobcov alebo prevádzkovateľom v oblasti nakladania
s odpadom na následné spracovanie
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 55
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: