Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prevádzkovateľ v oblasti nakladania s odpadom
Termín v slovenskom jazyku:

prevádzkovateľ v oblasti nakladania s odpadom

Termín v anglickom jazyku:

waste management operator

definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v rámci
svojej podnikateľskej činnosti zaoberá triedeným zberom alebo spracovaním odpadových batérií.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 56
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: