Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: adaptačné opatrenia (a politiky) na zmenu klímy
Termín v slovenskom jazyku:

adaptačné opatrenia (a politiky) na zmenu klímy

Termín v anglickom jazyku:

adaptation measures (and policies)

definícia termínu:
Definícia:
Politiky a opatrenia sa riešia zvyčajne spoločne. Reagujú na potrebu prispôsobiť sa zmene klímy odlišnými, ale niekedy aj prekrývajúcimi sa spôsobmi. Politiky sa vo všeobecnosti vzťahujú na ciele spojené so spôsobmi realizácie. V kontexte adaptácie môže byť politický cieľ odvodený z celkových politických cieľov krajiny - napríklad zachovanie alebo posilnenie potravinovej bezpečnosti. Spôsoby na dosiahnutie tohto cieľa môžu zahŕňať napríklad poradenské a informačné služby pre poľnohospodárov, sezónne klimatické predpovede a stimuly na rozvoj zavlažovacích systémov. Opatrenia môžu byť individuálne intervencie alebo pozostávajú zo súborov súvisiacich opatrení. Konkrétne opatrenia môžu zahŕňať činnosti, ktoré podporujú zvolené smerovanie politiky, ako je realizácia projektu zavlažovania alebo zriadenie informačnej služby pre poľnohospodárov, poradenstva a systémov včasného varovania. Všetky tieto opatrenia by prispeli k dosiahnutiu národného cieľa potravinovej bezpečnosti. (UNDP, 2005)
Zdroj k definícii:
Adaptation to climate change: Key terms, OECD
Link k definícii:

Kategórie: