Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: aktér (zainteresovaná strana)
Termín v slovenskom jazyku:

aktér (zainteresovaná strana)

Termín v anglickom jazyku:

stakeholder

definícia termínu:
Definícia:
Aktéri (zainteresované strany) sú charakterizované ako jednotlivci alebo skupiny, ktoré majú čokoľvek hodnotné (peňažne aj nepeňažne) čo môže byť ovplyvnené zmenou (klímy) alebo opatreniami prijatými na riadenie očakávaných (klimatických) rizík. Aktérmi môžu byť tvorcovia politík, vedci, komunity a/alebo manažéri v sektoroch a regiónoch, ktoré sú najviac ohrozené (zmenou klímy) v súčasnosti aj v budúcnosti. (Rowe a Frewer, 2000; Conde a Lonsdale, 2005).
Zdroj k definícii:
Intergovernmental Panel on Climate Change
Link k definícii:

Kategórie: