Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: antropogénne emisie (emisie spôsobené ľudskou činnosťou)
Termín v slovenskom jazyku:

antropogénne emisie (emisie spôsobené ľudskou činnosťou)

Termín v anglickom jazyku:

anthropogenic emissions

definícia termínu:
Definícia:
Emisie skleníkových plynov (GHG), prekurzorov GHG a aerosólov spôsobené ľudskou činnosťou. Medzi tieto činnosti patrí spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie, využívanie pôdy a zmeny vo využívaní pôdy (LULUC), živočíšna výroba, hnojenie, odpadové hospodárstvo a priemyselné procesy.
Zdroj k definícii:
Intergovernmental Panel on Climate Change
Link k definícii:

Kategórie: