ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: dlhodobý cieľ
Termín v slovenskom jazyku:

dlhodobý cieľ

Termín v anglickom jazyku:

long-term goal

definícia termínu:
Definícia:
je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte, okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia; dlhodobý cieľ je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre ozón.).
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 12
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: