Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: klimatický extrém (extrémna poveternostná alebo klimatická udalosť)
Termín v slovenskom jazyku:

klimatický extrém (extrémna poveternostná alebo klimatická udalosť)

Termín v anglickom jazyku:

climate extreme (extreme weather or climate event)

definícia termínu:
Definícia:
Výskyt hodnoty meteorologickej alebo klimatickej premennej nad (alebo pod) prahovou hodnotou blízko hornej (alebo dolnej) hranice rozsahu pozorovaných hodnôt pozorovanej premennej. Podľa definície sa charakteristiky toho, čo sa nazýva extrémne počasie, môžu v absolútnom zmysle líšiť v závislosti od miesta. Ak vzor extrémneho počasia pretrváva určitý čas, napríklad počas sezóny, môže byť klasifikovaný ako extrémna klimatická udalosť, najmä ak vyústi do hodnôt, ktoré sú samy o sebe extrémne (napr. vysoká teplota, sucho alebo výdatné zrážky počas sezóny). Pre zjednodušenie sa extrémne poveternostné udalosti aj extrémne klimatické udalosti označujú súhrnne ako klimatické extrémy.
Zdroj k definícii:
Intergovernmental Panel on Climate Change
Link k definícii:

Kategórie: