Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: neurčitosť (neistota)
Termín v slovenskom jazyku:

neurčitosť (neistota)

Termín v anglickom jazyku:

uncertainity

definícia termínu:
Definícia:
Stav neúplného poznania, ktorý môže vyplývať z nedostatku informácií alebo z nezhody o tom, čo je známe alebo dokonca poznateľné. Môže mať mnoho typov zdrojov, od nepresnosti údajov až po nejednoznačne definované pojmy alebo terminológiu, neúplné pochopenie kritických procesov alebo neisté prognózy ľudského správania. Neistotu preto možno reprezentovať kvantitatívnymi mierami (napr. funkciou hustoty pravdepodobnosti) alebo kvalitatívnymi výrokmi (napr. odrážajúcimi úsudok tímu odborníkov) (Moss a Schneider, 2000; IPCC, 2004; Mastrandrea a kol., 2010).
Zdroj k definícii:
Intergovernmental Panel on Climate Change
Link k definícii:

Kategórie: