Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: znehodnocovanie pôdy (degradácia pôdy)
Termín v slovenskom jazyku:

znehodnocovanie pôdy (degradácia pôdy)

Termín v anglickom jazyku:

land degradation

definícia termínu:
Definícia:
Negatívny vývoj v stave pôdy spôsobený priamymi alebo nepriamymi procesmi vyvolanými človekom vrátane antropogénnej zmeny klímy, vyjadrený ako dlhodobé zníženie alebo strata aspoň jedného z týchto faktorov: biologickej produktivity, ekologickej integrity alebo hodnoty pre človeka.
Poznámka: Táto definícia sa vzťahuje na lesnú aj nelesnú pôdu. Zmeny stavu pôdy, ktoré sú výlučne dôsledkom prírodných procesov (napríklad sopečných erupcií), sa nepovažujú za degradáciu pôdy. Zníženie biologickej produktivity, ekologickej integrity alebo hodnoty pre človeka môže predstavovať degradáciu, ale žiadna z týchto zmien sa nemusí nevyhnutne považovať za degradáciu.
Zdroj k definícii:
Intergovernmental Panel on Climate Change
Link k definícii:

Kategórie: