Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: údaje o činnosti
Termín v slovenskom jazyku:

údaje o činnosti

Termín v anglickom jazyku:

activity data

definícia termínu:
Definícia:
sú informácie súvisiace s procesmi pri modelovaní inventarizačných analýz životného cyklu
(LCI), pričom súhrnné výsledky LCI dosiahnuté spracovateľskými reťazcami, ktoré predstavujú činnosti určitého
procesu, sa jednotlivo vynásobia zodpovedajúcimi údajmi o činnosti a následne sa sčítajú s cieľom odvodiť uhlíkovú stopu spojenú s týmto procesom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Príloha II, bod 2, písmeno a)
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: