Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: sprístupnenie na trhu
Termín v slovenskom jazyku:

sprístupnenie na trhu

Termín v anglickom jazyku:

making available on the market

definícia termínu:
Definícia:
je akékoľvek dodanie batérie na trh Únie v rámci komerčnej činnosti, či už za poplatok
alebo bezplatne, na účely distribúcie alebo používania.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, článok 3 bod 17
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: