Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti
Termín v slovenskom jazyku:

oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti

Termín v anglickom jazyku:

conflict-affected and high-risk areas

definícia termínu:
Definícia:
sú oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti
vymedzené v článku 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/821.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, článok 3, bod 45
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: