Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: účastník trhu
Termín v slovenskom jazyku:

účastník trhu

Termín v anglickom jazyku:

market participant

definícia termínu:
Definícia:
je účastník trhu vymedzený v článku 2 bode 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2019/943 (45).
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, Článok 3, bod 68
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: