ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: druhotné palivo
Termín v slovenskom jazyku:

druhotné palivo

Termín v anglickom jazyku:

secondary fuel

1. definícia termínu:
Definícia:
je palivo, ktoré bolo vyrobené z odpadu a spĺňa požiadavky podľa § 14 ods. 3, pričom dosiahlo stav konca odpadu podľa ustanovených požiadaviek osobitného predpisu,3c).
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno x)
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je palivo vyrobené z odpadu, ktoré spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c) dosiahlo stav konca odpadu podľa osobitného predpisu11a) a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 367/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: Článok I. písmeno t)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Link k definícii:

Kategórie: