Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: druhotné palivo
Termín v slovenskom jazyku:

druhotné palivo

Termín v anglickom jazyku:

secondary fuel

1. definícia termínu:
Definícia:
palivo vyrobené z odpadu,7) ktorý dosiahol stav konca odpadu,8) a ďalej sa nepovažuje za odpad, ale za výrobok podľa osobitného predpisu,9) ak spĺňa požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l),
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno s)
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je palivo vyrobené z odpadu, ktoré spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c) dosiahlo stav konca odpadu podľa osobitného predpisu11a) a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 367/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: Článok I. písmeno t)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Link k definícii:

Kategórie: