Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: nebezpečné látky
Termín v slovenskom jazyku:

nebezpečné látky

Termín v anglickom jazyku:

hazardous substances

definícia termínu:
Definícia:
sú látky alebo zmesi v zmysle článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Zdroj k definícii:
Dokument: 02010L0075  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 3, bod 18
Názov: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
Link k definícii:

Kategórie: