Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: emisia
Termín v slovenskom jazyku:

emisia

Termín v anglickom jazyku:

emission

1. definícia termínu:
Definícia:
je uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 414/2012  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno c)
Názov: Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je každé priame a nepriame vnášanie látok z bodového alebo plošného zdroja do ovzdušia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno c)
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy.
Zdroj k definícii:
Dokument: 39/2013  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno i)
Názov: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
4. definícia termínu:
Definícia:
je uvoľňovanie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a/alebo ich prekurzorov do atmosféry nad určitou oblasťou, za určitý čas.
Zdroj k definícii:
Dokument: UNFCCC94  –  Medzinárodné dohovory
Info: Článok 1 odsek 4
Názov: RÁMCOVÝ DOHOVOR OSN O ZMENE KLÍMY
Link k definícii:
5. definícia termínu:
Definícia:
je uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 359/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno o)
Názov: Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: