Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: uvoľnenie
Termín v slovenskom jazyku:

uvoľnenie

Termín v anglickom jazyku:

release

definícia termínu:
Definícia:
je akékoľvek preniknutie znečisťujúcej látky do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, či už zámernej alebo náhodnej, obvyklej alebo neobvyklej vrátane vyliatia, emitovania, vypustenia, injektovania, zneškodnenia alebo uloženia, alebo prostredníctvom kanalizácie bez konečného čistenia odpadových vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: Nariadenie 2024/1244  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 3, bod 5.
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/1244 z 24. apríla 2024 o oznamovaní environmentálnych údajov z priemyselných zariadení, o zriadení portálu priemyselných emisií, a o zrušení nariadenia (ES) č. 166/2006
Link k definícii:

Kategórie: