ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: informačný prah
Termín v slovenskom jazyku:

informačný prah

Termín v anglickom jazyku:

information threshold

definícia termínu:
Definícia:
je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je potrebné vydať oznámenie o vzniku smogovej situácie. Informačný prah je ustanovený vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre častice PM10 a ozón.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 12 odsek 5
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: