ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: jednotka certifikovaného zníženia emisií (CER)
Termín v slovenskom jazyku:

jednotka certifikovaného zníženia emisií (CER)

Termín v anglickom jazyku:

Certified Emission Reduction Unit (CER)

definícia termínu:
Definícia:
je jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 414/2012  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno j)
Názov: Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie:

Error
500

Whoops, something went wrong on our servers.