Detail termínu: kritická úroveň hodnotenia kvality ovzdušia
Termín v slovenskom jazyku:

kritická úroveň hodnotenia kvality ovzdušia

Termín v anglickom jazyku:

critical level of air quality assessment

definícia termínu:
Definícia:
je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na stromy, iné rastliny alebo prírodné ekosystémy okrem ľudí; kritická úroveň je ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý a oxid dusičitý.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 10
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: