ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: limitná hodnota
Termín v slovenskom jazyku:

limitná hodnota

Termín v anglickom jazyku:

limit value

definícia termínu:
Definícia:
je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, častice PM10 a častice PM2,5.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 5
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: