Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: limitná hodnota
Termín v slovenskom jazyku:

limitná hodnota

Termín v anglickom jazyku:

limit value

definícia termínu:
Definícia:
je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, predchádzať im alebo ich znížiť, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, PM10 a PM2,5.
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 5
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: