ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: národný cieľ zníženia expozície pre častice PM2,5
Termín v slovenskom jazyku:

národný cieľ zníženia expozície pre častice PM2,5

Termín v anglickom jazyku:

national exposure reduction target for PM2.5 particles

definícia termínu:
Definícia:
je percentuálne zníženie priemernej expozície obyvateľstva Slovenskej republiky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) na rok 2020 s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktoré sa má dosiahnuť v danom čase tam, kde je to možné.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 18
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: